Over

Hier leest u het laatste nieuws van de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling.

De Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK) is in 2011 gestart als één van de zes door Zonmw gesubsidieerde Academische Werkplaatsen Jeugd. Het algemene doel is kwaliteitsverbetering van de zorg door een brug te slaan tussen onderzoek, beleid, onderwijs en praktijk.

In de AWK werken Gemeenten, (jeugd)zorg, medische en justitiële sector samen met de kernpartners Vrije Universiteit Amsterdam en Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) om de aanpak bij (vermoedens van) kindermishandeling én de kwaliteit van de hulp aan mishandelde kinderen en hun gezin te verbeteren. Binnen de AWK wordt ook samengewerkt met cliëntorganisaties en kennisinstellingen. We noemen hier met name Fier, expertise- en behandelcentrumvoor geweld in afhankelijkheidsrelaties, omdat Fier een grote rol speelt in alle drie de deelprojecten binnen de AWK.

Die drie deelprojecten van het AWK zijn:
-Ontwikkeling van een intersectorale, multidisciplinaire aanpak kindermishandeling (MDCK) en onderzoek naar deze aanpak.
-Onderzoek naar behandelmethoden voor kinderen en hun gezin na traumatisering door een vorm van kindermishandeling.
-Overdracht van in praktijk en onderzoek ontwikkelde kennis vanuit het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK)

Voor meer informatie over de projecten van de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling klikt u hier.

child